Budowa opisanego w niniejszym tekście obiektu rozpoczęła się na wiosnę 2000r, po spełnieniu wszystkich stawianych w Prawie Budowlanych wymagań. Z kwestiami formalnymi nie było zresztą najmniejszych kłopotów, gdyż budownictwo z gliny i słomy jest prawnie usankcjonowane w Polskich Normach i Branżowych Normach.

PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe 

BN-62/9012-01
Cegły i bloki cemontowo – gliniane z wypełniaczami

BN-62/6738-02
Budownictwo z gliny – masy gliniane

BN-62/6749-02
Pustaki cementowo – gliniane; dymowe, spalinowe, wentylacyjne

BN-62/6738-01
Masy cementowo – gliniane z wypełniaczami

Istnieją one już od lat 60-tych XX wieku. W tamtym okresie powstało kilka ciekawych budynków z gliny i słomy mi. gmachy szkół, remiz strażackich a nawet kilku piętrowych bloków mieszkalnych (m.in. w Skawinie). Budynki te stoją do dziś i są w idealnym stanie (czego nie można powiedzieć o obiektach stawianych w latach późniejszych w „nowoczesnej”, betonowej technologii). Niestety technologia gliniano słomiana poszła w zapomnienie wraz z rozwojem cementowni i innych zakładów produkujących materiały budowlane. Teraz – na początku XXI wieku, przeżywa na nowo renesans. Dzięki swym walorom: zdrowotnym, ekonomicznym, i ekologicznym, technologia gliniano – słomiana zyskuje na nowo zwolenników na całym świecie (zwłaszcza w Europie Zachodniej i USA). Mamy nadzieje, że dzięki wysiłkom Fundacji ICPPC stanie się również popularna w Polsce.