FundamentyFundamenty pod budynek z gliny i słomy specjalnie nie różnią się od standardowych. Budynek z gliny i słomy można również podpiwniczyć, jak każdy inny obiekt. W przypadku budynku demonstracyjnego w EKOCENTRUM ICPPC, z piwnicy zrezygnowano. Plusem podpiwniczenia obiektu, oprócz innych walorów użytkowych i izolacyjnych, jest to iż na terenach bogatych w glinę można pozyskać z wykopu dostateczną ilość budulca, by zrezygnować z dalszego jego zakupu. W przypadku budynku demonstracyjnego w EKOCENTRUM ICPPC, musieliśmy zrezygnować z wykorzystania gliny z fundamentów do stawiania ścian, gdyż zawierała ona bardzo dużo kamieni (piaskowca) i oczyszczanie jej okazało się nieopłacalne. Została ona natomiast wykorzystana przy robieniu klepiska. Określenie tego czy opłaca się glinę z danego wykopu wykorzystać do stawiania ścian trzeba podjąć na miejscu budowy, po pobraniu odpowiednich próbek. Zawsze można jeszcze zakupić glinę w lokalnej cegielni tak jak zrobiliśmy to my w przypadku budowy w Centrum (koszt jednej ciężarówki gliny, tj. 8 m3 budulca, wynosił wraz z transportem 500 ZLN + VAT). Trzeba tutaj dodać iż niekoniecznie glina z wykopu pod fundament musi zawierać dużo zanieczyszczeń – to wszystko zależy od lokalnych uwarunkowań.

Ważną sprawą przy stawianiu fundamentów, jest kwestia nadmurówki. Glina jest bardzo odpornym materiałem budowlanym, do czasu aż zetknie się z wilgocią i wodą. Stąd też ściana z gliny i słomy może się zaczynać dopiero na wysokości min. 0,5 m od poziomu gruntu. Aby móc spełnić ten wymóg należy zaprojektować odpowiednią nadmurówkę. Można ją wykonać na dwa sposoby:
1. odlewając ją wraz z fundamentem (wypuścić fundament o 0,5 m ponad powierzchnię ziemi) lub,
2. stawiając ją z innych materiałów budowlanych (np. pustaków).
Przy budowie w domku w EKOCENTRUM ICPPC, wybraliśmy ten pierwszy wariant.