Poniżej obrazy wykonane z wełny alpak które z nami mieszkają.