Krzysztof Wietrzny, inicjator, budowniczy i stały partner EKOCENTRUM ICPPC na Festiwalu Cohabitat Gathering 2012.