Już w latach dziewięćdziesiątych Leon Zawadzki, wspaniały człowiek i astrolog, powiedział: …W sytuacji kryzysu przetrwać mogą tylko samowystarczalne wspólnoty...