Z przyjemnością informujemy o kolejnej nagrodzie przyznanej założycielom Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. Tym razem miesięcznik „Nieznany Świat” przyznał Jadwidze Łopacie i Sir Julianowi Rose swoją Nagrodę Honorową za rok 2012.

W uzasadnieniu do Nagrody napisano m.in.:„Jadwiga Łopata i Sir Julian Rose dużą część swojego życia poświęcili, aby ci, którzy urodzą się po nas, otrzymali w darze to, co natura może zaoferować, w całej swej różnorodności i obfitości. Oboje laureaci doskonale zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie czyhają na małe gospodarstwa, których – na razie – w Polsce nie brakuje. Wiedzą, ze regulacje narzucane przez światowe korporacje prędzej czy później zmuszą je do przekształcenia się w duże przedsiębiorstwa, bo alternatywą będzie ruina gospodarcza. Walka o to, by do tego nie doszło, stała się ideą przewodnią funkcjonowania Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi. (…)Pozostając pod wrażeniem pasji i energii, jaka towarzyszy działaniom tegorocznych laureatów, pragniemy uhonorować ich starania, które mają jeden – jakże istotny – cel: zachować dary Natury dla przyszłych pokoleń”

Nagroda Honorowa Nieznanego Świata