CZYLI ZACZYNAMY BUDOWĘ OD DACHU…

KonstrukcjaGlina nie jest materiałem nośnym tylko wypełniaczem. Stąd też konieczne jest wykonanie odpowiedzniego szkieletu, przed rozpoczęciem innych prac budowlanych. W związku z tym, że ściany z gliny i słomy muszą być chronione przed deszczem, konieczne jest również pokrycie dachu. Ma to kilka plusów; mi. to iż resztę prac można wykonywać mając dach nad głową. Rodzaj pokrycia dachowego jest dowolny (w przypadku EKOCENTRUM ICPPC zastosowano dachówkę „marsylkę”). 

Konstrukcja dachuSzkielet budynku może być wykonany z różnego rodzaju materiałów; od drewna poczynając, poprzez stal, a na betonie kończąc. Przy dobieraniu materiału na konstrukcję, należy wziąść pod uwagę aspekty konstrukcyjne i ekonomiczne. W naszym przypadku zdecydowaliśmy się na drewno, z tego względu iż na początku budowy było jeszcze stosunkowo tanie.W chwili obecnej koszt drewna jest na tyle wysoki, iż zasadne jest szukanie alternatyw. Dobrym rozwiązaniem może tutaj być zastosowanie okrąglaków zamiast kantówek, lub zakupienie już istniejącej stodoły. To drugie rozwiązanie jest dobre z tego względu iż często można bardzo tanio zakupić stodołę (już pokrytą). Jej szkielet może posłużyć więc za szkielet budynku.

Grubość poszczególnych elementów zależy od rodzaju wybranego materiału, ilości kondygnacji, rodzaju pokrycia dachowego itp.