Projekt „Patrząc w przyszłość – Ekocentrum ICPPC” dostał wyróżnienie w kategorii eko-projekt w konkursie „Eko-Liderzy 20-lecia” prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Eko-Liderzy 20-lecia
http://www.wfos.krakow.pl/20-lecie/wydarzenia/eko-liderzy-20-lecia Statuetka EKO-liderzy