Po odpowiednim zaizolowaniu bydunku można zacząć przygotowywanie masy z gliny i słomy. Zanim to jednak nastąpi, należy dobrać odpowiedni materiał.

GLINA 
Rozróżniamy kilka rodzajów gliny, w zależności od ich spoistości i skurczu. Tak więc rozróżniamy glinę bardzo chudą, glinę chudą, glinę średnio chudą, glinę średnio tłustą, glinę tłustą i glinę bardzo tłustą. Do wykorzystania w budownictwie nadają się tylko trzy ostatnie rodzaje gliny. Parametry poszczególnych rodzajów gliny wyszczególnio w tabeli:

 

Rodzaj gliny  Spoistość G/5cm Skurcz %
Bardzo chuda 300-400 3
Chuda 401-550 4
Średnio chuda 551-750 5
Średnio tłusta 751-1000 6
Tłusta 1001-1350 7
Bardzo tłusta 1351 8

 

SŁOMA
W zasadzie można zastosować każdy rodzaj słomy, pod warunkiem że jest ona sucha. W przypadku braku słomy można użyć również trociny i kulki styropianowe.

PRZYGOTOWANIE MASY GLINIANO SŁOMIANEJ 

Pierwszym krokiem jest tutaj rozrobienie gliny z wodą, tak aby miała konsystencję „15”. Konsystencja ta przypomina konsystencję gęstej śmietany. Można ją zmierzyć za pomocą stożka „15”. Jest to narzędzie miernicze wykonane z blachy w kształcie stożka, o długości ściany równej 15 cm, średnicy podstawy równej 7,5 cm oraz wadze 300 g. Niestety stożka 15, nie można kupić w sklepie – należy go wykonać we własnym zakresie. Konsystencja masy glinianej „15” to taka w której stożek zanurza się, bez pomocy z naszej strony, na całą swą długość ale nie tonie. Glinę z wodą można mieszać zarówno w betoniarkach jak i w mieszarkach do zaprawy.

Następnie należy wymieszać glinę ze słomą. Proces ten następuje w wannie, zbitej z desek i uszczelnionej folią. Przed wymieszaniem należy masę glinianą przelać przez sito by wyeliminować gródki nierozpuszczonej gliny oraz kamienie. Propocje w jakich miesza się glinę ze słomą zależą od rodzaju gliny i kształtują się następująco:

Rodzaj gliny Proporcja – słoma : glina
Średnio tłusta 1,5 : 1
Tłusta  2 : 1
Bardzo tłusta  2,5 : 1

Słoma mieszana z gliną powinna mieć długość 10 – 30 cm.