Pompa Ciepła | Ekocentrum ICPPCW EKOCENTRUM ICPPC stosujemy ekologiczne technologie, aby chronić środowisko naturalne, a jednocześnie przekonywać naszych gości, że może z nich korzystać każdy, w każdym domu i że, wbrew obiegowym opiniom, są to rozwiązania nie wymagające dużych nakładów, a wręcz generujące oszczędności.

Ostatnio nasz piękny, stary dom zyskał nowe, ekologiczne źródło ciepła – pompę ciepła „powietrze-woda”, która ogrzewa znaczną część budynku zasilając ogrzewanie podłogowe.

Jak działa pompa ciepła?

Zasada działania pompy ciepła jest podobna do działania lodówki. Lodówka odbiera ciepło od przechowywanych w niej produktów i poprzez umieszczony z tyłu obudowy radiator oddaje je do otoczenia. Pompa ciepła odbiera ciepło o niskiej temperaturze z otoczenia budynku (u nas po prostu z powietrza), przemienia je w ciepło o wysokiej temperaturze i przekazuje je do instalacji c.o. Aby to jednak mogło nastąpić, konieczne jest dostarczenie energii napędowej (w postaci energii elektrycznej).

Wykorzystywane przez pompę „dolne źródło ciepła”, czyli źródło ciepła niskotemperaturowego (grunt, woda, powietrze), może być wykorzystane przez pompy ciepła, niezależnie od rodzaju i stanu skupienia substancji, w której zakumulowane jest ciepło w środowisku naturalnym. Temperatura dolnego źródła ciepła nie musi być wysoka, aby mieć duży potencjał energetyczny. Nie może być jednak zbyt niska ani podlegać dużym wahaniom.
Pompy ciepła mają najwyższą sprawność spośród dostępnych urządzeń grzewczych.