Jadwiga Łopata CZŁOWIEKIEM ROKU 2008 w konkursie GAZETY KRAKOWSKIEJ, 24 lutego 2009

Bardzo dziękuję czytelnikom za to, że głosowali na mnie. Cieszę się bardzo bo oznacza to, że zgadzają się ze mną i podobnie jak ja chcą, aby chronić i wspierać tradycyjne i ekologiczne rolnictwo. To dzięki takim metodom wytwarzania żywności małopolska/i w większości polska wieś jest bardzo piękna i wyjątkowa – bogata w kulturową i naturalną różnorodność; tradycyjne wspólnoty wiejskie; jest skarbnicą mądrości pokoleń.

To dzięki tradycyjnym i ekologicznym rolnikom, tym co z wielkim sercem pielęgnują swoją ziemię, możemy jeszcze posmakować prawdziwego chleba, mleka, miodu, …wielu innych produktów, które wytwarzają.

Nie ma tutaj miejsca na GMO (genetycznie modyfikowane organizmy). My Małopolanie, my Polacy lubimy dobrej jakości, smaczną żywność i nie możemy dopuścić do zanieczyszczenia i zniszczenia naszych pól.
Działania na rzecz intensyfikacji rolnictwa, próby wprowadzenia GMO są nieracjonalne, spowodują poważne problemy ekologiczne, zdrowotne i społeczne…a w rezultacie utratę największego bogactwa, jakim jest tradycyjna, polska wieś.

Dlatego, podkreślam jeszcze raz, bardzo się cieszę, że tak liczna grupa czytelników oddała głos na mnie, bo to oznacza, że podobnie jak ja doceniają fakt, że tradycyjne sposoby gospodarowania, wykorzystywanie starych odmian roślin i zwierząt składają się na małopolski/polski krajobraz rolniczy, który jest wielką wartością i dziedzictwem kulturowym i ekologicznym. I tego dziedzictwa trzeba bronić. Trzeba je zachować dla przyszłych pokoleń.

Ten wybór czytelników jest też oczywiście kolejnym, wyraźnym sygnałem dla władz i polityków, że Małopolanie/Polacy podobnie jak większość Europejczyków nie chcą żywności GMO, nie chcą upraw genetycznie zmodyfikowanych.

Przyszłość małopolskiej/polskiej wsi należy oprzeć na trzech zasadach:  produkcja żywności wysokiej jakości, proekologiczne rozwiązania, turystyka ekologiczna i współpraca.

Serdecznie zapraszam do współpracy z Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi, serdecznie zapraszam do naszego centrum edukacyjnego EKOCENTRUM ICPPC w Stryszowie gdzie najnowocześniejsze technologie spotykają się i uzupełniają z tradycyjnymi.

Jadwiga Łopata

Czytaj więcej o konkursie na Człowieka Roku 2008: http://www.polskatimes.pl/gazetakrakowska/stronaglowna/88277,dziesieciu-wspanialych-malopolan-zostalo-ludzmi-roku-2008,i,id,t,z.html