Miło nam donieść, że EKOCENTRUM ICPPC zostało uhonorowane nagrodą Energy Globe National Award 2011, jako jeden ze 115 najlepszych projektów ekologicznych na świecie. Uznanie ekspertów i międzynarodowego jury zdobyliśmy jako miejsce gdzie dzieci i młodzież (a także dorośli) mogą uczyć się ekologicznego, zdrowego stylu życia, poszerzać swoją wiedzę o zastosowaniu odnawialnych źródeł energii oraz poznawać nowoczesne technologie, które pozwalają każdemu dbać o środowisko naturalne.

Energy Globe National Award

O Nagrodzie Energy Global

„Jest naszym obowiązkiem i odpowiedzialnością, aby zapewnić młodym ludziom nienaruszone środowisko jutro.” Tymi słowami Wolfgang Neumann rozpoczął Światową Galę Nagrody Energy Globe – Swiatowej Nagrody dla Zrównoważonego Rozwoju w 1999 roku. Nagroda ta jest  obecnie jedną najbardziej znanych i prestiżowych ekologicznych nagród.
Do nagrody zgłaszane są projekty z całego świata, służące zachowaniu i ochronie naszych zasobów lub wykorzystujące energię odnawialną. Celem nagrody jest zaprezentowanie udanych projektów z zakresu zrównoważonego szerokiej publiczności i pokazanie, że dla wielu naszych problemów związanych istnieją już dobre rozwiązania, możliwe do powielenia w innych częściach świata. W roku 2011 zgłoszono ponad 1000  projektów i inicjatyw z całego świata, które rywalizowały o nagrody w kategoriach Ziemia, Ogień, Woda, Powietrze i Młodzież.

Projekty oceniane są przez grupę ekspertów, w skład której wchodzą m. in. przedstawiciele ONZ, UNIDO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Przemysłowego), Banku Światowego, EREC (Europejskiej Rady Energii Odnawialnej), instytutu badawczego Seibersdorf. Finalistów wybiera międzynarodowe jury Energy Globe, w którym swoich przedstawicieli mają wszystkie kontynenty, pod przewodnictwem pani Maneka Gandhi.

Energy Globe jest przyznawana corocznie w trakcie wielkiej gali telewizyjnej. Wcześniej gala odbywała się w Japonii, Kanadzie i (jako wyrazy uznania dla rangi nagrody ) w Sali Plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Nagrody za rok 2011 wręczono w austriackiej miejscowości Wels w dniu 25.11.2011.