Elektrownia wiatrowa zainstalowana w EKOCENTRUM jest urządzeniem typu mikro o mocy 50W. Połączono ją w systemie hybrydowym z modułem fotowoltaicznym, również o mocy 50W. Dzięki takiemu rozwiązaniu energia jest wytwarzana w systemie niezależnie od tego, czy mamy słoneczny, bezwietrzny dzień, czy też pochmurną, deszczową i wietrzną pogodę.

Instalacje hybrydowe, stosuje się głównie w obiektach mieszkalnych lub użytkowych oddalonych od sieci energetycznej.

Cechy instalacji hybrydowych:

  1. 100% niezależność i gwarancja dostaw energii – w dni słoneczne, gdy nie ma wiatru, energia jest produkowana w pełni przez moduły fotowoltaiczne. Gdy promieniowanie słoneczne jest niedostatecznie silne by wyprodukować potrzebną ilość prądu, prąd może być wytwarzany przez wiatrak.
  2. Możliwość obniżenia kosztów instalacji – dzięki zastosowaniu uzupełniających się, niezależnych źródeł energii (słońca i wiatru), można zrezygnować z przewymiarowania instalacji. W przypadku użycia wyłącznie elektrowni wiatrowej, musimy wybrać odpowiednio większy model, by wyprodukować więcej energii w dni wietrzne i móc zmagazynować ją w dużym banku akumulatorów, do wykorzystania w dni słoneczne (kiedy wiatru nie ma).
  3. Pełne wykorzystanie zainstalowanych urządzeń – modułów fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowej. Dobieramy takie urządzenia by na bieżąco produkowały potrzebną energię, bez konieczności uzyskiwania nadprodukcji i ryzykowania, iż w pewnych okresach moce produkcyjne będą niewykorzystane. Instalacje hybrydowe gwarantują najkorzystniejszy finansowo wskaźnik kosztów w przeliczeniu na wyprodukowaną kWh.
  4. Pozytywny wpływ na środowisko naturalne, w otoczeniu obiektu i w skali globalnej – cała zużywana przez budynek energia może pochodzić z czystych źródeł.

 

 Schemat elektrowni wiatrowej

rys. Schemat działania elektrowni wiatrowej w EKOCENTRUM ICPPC

Najczęstsze zastosowania: zasilanie domów, gospodarstw rolnych, schronisk górskich, całorocznych domów i domków wypoczynkowych, stacji badawczych.

Układ zamontowany w EKOCENTRUM ma jedynie pokazać zasadę jego działania. W praktyce można realizować podobne układy o dowolnej mocy – nawet do kilkudziesięciu kilowatów.