Bardzo dziękuję, że Państwo do mnie piszą, mimo iż jestem tylko biernym odbiorcą. Identyfikuję się z przekazem listu i smutno mi, że jesteśmy, jestem „w ukryciu”. Chciałabym takiej Polski i takiego świata – ludzi otwartych na ludzi.

Anna