Życzymy Wszelkiego Powodzenia dla Pani i ICPPC i raz jeszcze dziękujemy ogromnie za Wasze poświęcenie i cieżką pracę o lepsze jutro dla świata!

Pozdrawiamy, Ania i Michał